OVER VRTB

Verwey Raadgevend Technisch Bureau is opgericht in 1992. De afgelopen jaren heeft  het bureau zich ontwikkeld tot het vooraanstaande adviesbureau dat het nu is. Kenmerkend voor de organisatie zijn de zeer gedetailleerde uitwerkingen van bestekken en bestektekeningen.

Verwey Raadgevend Technisch Bureau draagt bij aan een duurzame, comfortabele en solide verblijfsomgeving. De organisatie heeft bovendien korte lijnen waardoor u snel kunt schakelen met medewerkers. Continu├»teit en een goede relatie hebben met de klant zijn namelijk het uitgangspunt. 

Het technisch bureau maakt gebruik van nieuwe, vooruitstrevende technieken. Zo is het adviesbureau uitgerust met geavanceerde computersystemen voor technische berekeningen voor technische ontwerpen en tekenwerkzaamheden. Denk aan exploitatiekostenberekeningen,  energieprestatieberekeningen (EPN, EPC, EPU), transmissieberekeningen (warmteverliesberekening), temperatuuroverschrijdingsberekeningen (TOB), koellastberekeningen, en leidingberekeningen.

Bij installaties worden de calculatienormen van Ende en Uneto gehanteerd. Mede hierdoor, en dankzij een uitgebreide database en kennis van netto materiaalprijzen, kan het bureau een reële, nauwkeurige begroting opstellen en controleren.  U weet precies wat u krijgt tegen welke prijs.