DUURZAAMHEID

Groene technologie heeft de toekomst. Verwey Raadgevend Technisch Bureau in Oosterhout levert dan ook duurzame technische oplossingen. Alleen zo kan evenwicht gevonden worden tussen energie- en waterbesparing, duurzame materialen, comfort en flexibiliteit.

Het technisch adviesbureau begrijpt dat door oog te hebben voor duurzaamheid, milieuproblemen aangepakt kunnen worden. Al in het eerste stadium van de ontwerpen houdt VRTB dan ook rekening met een duurzaam bouwconcept.

Duurzame oplossingen zijn bovendien niet alleen belangrijk voor het milieu, ook in economische zin leveren ze vele voordelen op. Het zorgt voor energiebehoud en -besparing, afvalvermindering en grondstofbehoud. Dit leidt vervolgens tot kostenbesparingen. Duurzaam ondernemen wordt niet voor niets de nieuwe motor achter economische groei genoemd.

In de ontwerpen van VRTB hebben de volgende punten hoge prioriteit:

-       Energiezuinige, kostenbesparende installaties
-       Ontwerpen met lage exploitatiekosten
-       CO2-reductie of CO2-emissie

Verwey Raadgevend Technisch Bureau geeft u graag enkele voorbeelden van toepassingen om bovenstaande punten te realiseren.