WERKWIJZE

Verwey Raadgevend Technisch Bureau ontwerpt, berekent en tekent. De specialist op het gebied van elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties draagt zorg voor het complete traject; van onderzoek tot het aanvragen van milieuvergunningen, de financiële afhandeling en de normering van onderhoudskosten.

Alle ontwerpen en bestekken worden bovendien tot in detail uitgewerkt. De bestektekeningen hebben het karakter van werktekeningen. Daarnaast houdt VRTB een strakke controle op het bouwproces en uitvoering door installateurs.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact op.